AB-testen

Wat is een AB-test eigenlijk?

AB-testen zijn marktonderzoekmethoden die gehanteerd worden om twee versies van een webpagina of app te vergelijken om vervolgens te bepalen welke beter presteert. Door bezoekers te verdelen in twee groepen die elk een andere versie gebruiken, kan er op basis van de onderzoeksresultaten beslist worden welke opzet, A of B, het beste rendeert.

Een AB-test wordt meestal gebruikt het optimaliseren van websites en conversie optimalisatie. Door het ontwerp van een website of nieuwsbrief anders vorm te geven kan het aantal conversies wijzigen. De uitkomsten van AB-testen geven inzicht in het gebruiksgedrag van je doelgroep. Door hier effectief op in te spelen is het mogelijk je bedrijfsresultaat een enorme boost te geven.

Hoe werken AB-testen?

In een AB-test, ontwerp je naast de reguliere webpagina, app scherm of campagne een tweede versie. Het verschil tussen de twee ontwerpen kan een volledig nieuw ontwerp zijn, maar ook een heel subtiel verschil als een knop of kleurkeuze.

De helft van het verkeer krijgt de oorspronkelijke versie van de pagina te zien en aan de andere helft wordt de gewijzigde versie van de pagina getoond. De ervaringen worden geanalyseerd en veranderingen die tot positieve resultaten leiden kunnen direct worden doorgevoerd. Het voordeel van AB-testen is dat de bezoekers niet merken dat zijn onderdeel uitmaken van het onderzoek en het gedrag niet aanpassen.

Het proces van testen

Voornamelijk productontwikkelaars en ontwerpers maken gebruik van AB-testen om het effect van nieuwe functies of wijzigingen in een gebruikerservaring te tonen. Belangrijk is dat de doelstellingen duidelijk gedefinieerd zijn en er een duidelijke hypothese is.

De stappen in het testproces zijn over het algemeen als volgt:

  • Formuleer vraag; Waarom is de bounce rate hoog?
  • Verzamel gegevens met analysetools
  • Identificeer doelen
  • Bouw een hypothese:
    “Het toevoegen van meer links in de voettekst zal de bounce rate te verlagen”
  • Maak variaties en start met testen hypothese
  • Analyseer gegevens en trek conclusies

Nadat het testproces heeft plaatsgevonden, wordt een verslag uitgewerkt voor alle betrokkenen. Het proces van testen is een continu proces waarbij ervaringen uit het verleden worden meegenomen in toekomstige testen.

De expertise van Booming helpt je aan optimaal rendement

Onze Usabilityspecialisten en Interaction Designers zijn dagelijks actief op het gebied van website- en conversie optimalisatie. Met de nieuwste AB-testing tools hebben wij diverse klanten geholpen hun rendement met AB-testen  te verbeteren.

Wij nodigen jou graag uit voor een kop koffie om te kijken hoe het gebruik van AB-testen voor jouw organisatie tot verbeteringen kan leiden.